เส้นทางการแข่งขัน

ปั่นสัญจรอาเซียน

รายละเอียดเส้นทางการแข่งขันโดยรวม


แข่งขันในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน จ.เชียงราย - อ.เชียงของ จ.เชียงราย - ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา - ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.พะเยา - อ.บ่อเกลือ จ.น่าน - อ.เมือง จ.น่าน - อ.เมือง จ.แพร่ - อ.เมือง จ.พะเยา - จ.เชียงราย

รวมระยะทาง 1,200 กิโลเมตร

เส้นทางการแข่งขันในแต่ละวัน

วันที่ 1

Start: ศาลากลางเชียงรายหลังเก่า ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย@0+000 start 07:30
Cp1. โรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติค อ.แม่สาย จ.เชียงราย @59+400 (open08:00-close 12:00)
Cp2. ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย@101+000 (open011:00-close 15:00)
Cp.3 สถานนีตำรวจบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย @127+850 (open013:00-close 17:00)
Finish: ที่ว่าการอำเภอเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย@171+000 (open014:00-close 19:00)
ตรวจสอบเส้นทาง

About

วันที่ 2

Start: ที่ว่าการอำเภอเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย @0+000 Start 06:00
Cp1. หมวดการทางเวียงแก่น อ. เวียงแก่น จ.เชียงราย @33+700 (open 06:30:00-close 10:00)
Cp2. โรงเรียนไตรมิตร อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย@62+650 (open 08:30-close 14:00)
Cp3. ภูฟ้าสวรรค์รีสอร์ต ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย @86+820 (open 10:30-close 16:30)
Cp4. โรงเรียนบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา @115+740 (open 12:00-close 20:00)
Cp5. โรงเรียนปัว อ.เชียงคำ จ.พะเยา @143+659(open 15:00-close 21:00)
Cp6. โรงเรียนบ้านน้ำมิน ต.แม่สาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา @175+920(open 14:00-close 22:00)
Finish: ภูลังการีสอร์ท ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา205+800(open 16:00-close 24:00)
ตรวจสอบเส้นทาง

About

วันที่ 3

Start: ภูลังการีสอร์ท ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา @0+000 km. (Start 06:00)
Cp1. ที่ว่าการอำเภอสองแคว จ.น่าน @37+790 km. (open 06:30:00-close 10:00)
Cp2. ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง จ.น่าน@66+140 km. (open 08:30:00-close 14:00)
Cp3. บ้านดอนแก้ว อ.ปัว จ.น่าน@ 85+270 km. (open 12:30-close 16:00)
Cp4. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา@106+050 km. (open 13:00-close 19:00)
Finish:บ่อเกลือฟ้าใส อ.บ่อเกลือ จ.น่าน @128+000 km (open 16:00-close 21:00)
ตรวจสอบเส้นทาง

About

วันที่ 4

Start: บ่อเกลือฟ้าใส อ.บ่อเกลือ จ.น่าน @0+000205+800(Start 07:00)
Cp1. ศาลา พระเจ้าทันใจ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน @20+260(open 07:30:00-close 12:00)
Cp2. องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน@58+520(open 10:00-close 16:00)
Finish: วัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน@ 118+750 (open 13:00-close 20:00)
ตรวจสอบเส้นทาง

About

วันที่ 5

Start: วัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน @0+000(Start 06:00)
Cp1. ศาลาริมทาง อ.บ้านหลวง จ.น่าน @47+040 (open 08:00-close 13:00)
Cp2. ด่านตรวจปรงสนุก อ.เชียงม่วน จ.พะเยา@65+540 (open 09:00-close 14:00)
Cp3. ที่ทำการอาสาสมัครตำรวจ บ้านป่าเลา อ.สอง จ.แพร่@96+180(open 10:00-close 16:00)
Cp4. วัดศรีมูลเรืองอ.สอง จ.แพร่ @120+560(open 12:00-close 19:00)
Cp5. ป้อมตำรวจร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ @144+720(open 14:00-close 20:00)
Finish: ศาลากลางจังหวัด แพร่@185+510 (open 15:00-close 22:00)
ตรวจสอบเส้นทาง

About

วันที่ 6

Start: ศาลากลางจังหวัด แพร่ @0+000 (Start 06:00)
Cp1. จุดตรวจห้วยน้ำอุ้น สภ.เวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน @66+240(open 08:00-close 12:00)
Cp2. องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา อ.เวียงสาจ.น่าน @79+820(open 09:00-close 14:00)
Cp3. รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน @108+160(open 10:30-close 16:00)
Cp4. สถานีตำรวจเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา @139+600(open 12:00-close 17:00)
Cp5. ป้อมตำรวจร้องบ่อเบี้ย อ.เชียงม่วน จ.พะเยา @161+000(open 13:00-close 19:00)
Cp6. เทศบาลตำบลหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา @188+000(open 15:00-close 21:00)
Finish: อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา@220+300(open 16:00-close 24:00)
ตรวจสอบเส้นทาง

About

วันที่ 7

Start: อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พระเยา @0+000(Start 06:00)
Cp1. ปั๊มน้ำมัน PTอ.วังเหนือ จ.ลำปาง @52+720(open 08:00-close 13:00)
Cp2. OTOP Chiangrai Center อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย @80+760(open 09:00-close 15:00)
Cp3. สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย@117+870(open 11:00-close 17:00)
Finish: ศาลากลางเชียงรายหลังเก่า ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย@177+000(open 14:00-close 19:00)
ตรวจสอบเส้นทาง

About

ดาวน์โหลดไฟล์แผนที่(gpx)
ดาวน์โหลดไฟล์แผนที่(tcx)