รางวัลการแข่งขัน

ปั่นสัญจรอาเซียน

รายละเอียดรางวัล

กิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน

อันดับ รางวัล
#1 จำนวน 100,000 บาท
#2 จำนวน 90,000 บาท
#3 จำนวน 80,000 บาท
#4 จำนวน 70,000 บาท
#5 จำนวน 60,000 บาท
#6 จำนวน 50,000 บาท
#7 จำนวน 40,000 บาท
#8 จำนวน 30,000 บาท
#9 จำนวน 20,000 บาท
#10 จำนวน 10,000 บาท