กำหนดการ

ปั่นสัญจรอาเซียน

กำหนดการ

กิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน

วันที่ รายละเอียด
19 สิงหาคม 2560 - คัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่สนามจังหวัดเชียงราย
26 สิงหาคม 2560 - คัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่สนามจังหวัดน่าน
1 กันยายน 2560 - พิธีเปิดการแข่งขัน
- การแข่งขันวันที่ 1 : จ.เชียงราย- อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะทาง 195 กม.
2 กันยายน 2560 - การแข่งขันวันที่ 2 : อ.เชียงของ จ.เชียงราย – ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา ระยะทาง 175 กม.
3 กันยายน 2560 - การแข่งขันวันที่ 3 : ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา - ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.พะเยา - อ.บ่อเกลือ จ.พะเยา ระยะทาง 185 กม.
4 กันยายน 2560 - การแข่งขันวันที่ 4 : อ.บ่อเกลือ จ.พะเยา - อ.เมือง จ.น่าน ระยะทาง 135 กม.
5 กันยายน 2560 - การแข่งขันวันที่ 5 : อ.เมือง จ.น่าน - อ.เมือง จ.แพร่ ระยะทาง 150 กม.
6 กันยายน 2560 - การแข่งขันวันที่ 6 : อ.เมือง จ.แพร่ - อ.เมือง จ.พะเยา ระยะทาง 185 กม.
7 กันยายน 2560 - การแข่งขันวันที่ 7 : อ.เมือง จ.พะเยา - จ.เชียงราย ระยะทาง 175 กม.
- พิธีมอบรางวัล